Neutral makeup 90s inspired

blog13

Đây là kiểu vay mượn từ cách makeup bombshell vào những năm 90. Có nghĩa là bạn phải tô đậm những gì mình có, đánh mạnh vào 3 yếu tố: mi, màu da nâu khoẻ mạnh, môi dày
1⃣ Để cho đánh mắt thống nhất, đừng quên kẻ mày sắc & có đỉnh nhọn gần cuối đuôi (arch), tuyệt đối ko kẻ mày ngang kiểu Hàn nhé. KHÔNG.

Continue reading “Neutral makeup 90s inspired”